SPK’dan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nde değişiklik

SPK’dan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), “Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, zamanaşımına uğrayan varlıkların Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne intikali ve satışına ilişkin bir maddede düzenleme yapıldı.

Böylece yeni madde yönetmelikte şu şekilde yer aldı: “Yetkili merciler tarafından üzerine bloke, haciz veya tedbir konulan hesaplarda zamanaşımı süresi bunların konulduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin, haczin veya tedbirin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder. Ergin olmayanlar adına açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.”

Değişiklik öncesi ilgili maddenin son cümlesi, “Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.” şeklindeydi.

Comments

comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir