Maliye teşkilatı yurtdışında daha etkin olacak

Maliye teşkilatı yurtdışında daha etkin olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatı, döviz kazandırıcı ekonomi diplomasisi faaliyetleri yürütülmesi, uluslararası mali kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi gibi etkin görevler üstlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatının kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yurtdışı teşkilatı, Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konulardaki gelişmeleri takip edecek, resmi veya özel kurumlarla temas, müzakere edecek ve sonuçları bakanlığa raporlayacak. İkili veya çok taraflı anlaşmalarla ilgili ön hazırlıkları yapacak, akit, kefalet ve garanti işlemlerini yürütecek. Yurtdışı teşkilatı çalışanları, görevli bulundukları dış temsilciliklerde gerçekleştirilecek karma ekonomik komisyon, yüksek düzeyli stratejik iş birliği çalışmalarına iştirak edecek, toplantılarda ele alınan ekonomik konuların takibini yapacak. İkili ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye ekonomisine ilişkin bilgilendirme organizasyonları düzenleyecek, döviz kazandırıcı ekonomi diplomasisi faaliyetleri yürütecek. Teşkilat, yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının mali konularda problemlerinin çözümünde yardımcı olacak.

İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

Bakanlığın yurtdışı teşkilatı, uluslararası mali kuruluşlarla bölgesel çok taraflı kalkınma bankaları, yabancı ülkelerin resmi ve özel fonları, ihracat kredi kuruluşlarıyla yatırım ve finansman kurumları, para otoriteleri ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olacak. Teşkilat çalışanları, görev yaptıkları dış temsilciliklerin ilişkili olduğu uluslararası kuruluşlarla Türkiye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla proje, program girişimlerinde bulunacak, mutabakat zaptı, anlaşma imzalayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirliği ve ataşeliği için de yurtdışı teşkilatına 82 kadro ihdas edildi.

Comments

comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir