BDDK “Aktif Rasyosu” uygulamasını güncelledi

BDDK “Aktif Rasyosu” uygulamasını güncelledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Mayıs ayında başladığı “Aktif Rasyosu” uygulamasını, KOBİ’ler, ihracatçılar ve yatırım projelerinin daha fazla desteklemesi amacıyla 1 Haziran’dan itibaren güncelledi.

Güncellemeye göre, 31 Mart 2020 tarihi itibariyle, bankalar mevduatı hariç, Türk Lirası mevduat ve yabancı para mevduat toplamı 25 milyar liranın altında kalan bankalara 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu düzenlemeye uyum için süre tanındı.

Aktif Rasyosu hesaplamasında, pay kısmında yer verilen “krediler” kalemindeki;

– KOBİ kredilerinin,

– Proje finansmanı kredilerinin ve

– İhracat kredilerinin

hesaplamada “1.1 katsayısı” ile ağırlıklandırılmasına,

– Üç aydan kısa vadeli kredilerin, hesaplamada “krediler” kalemine dahil edilmemesine karar verildi.

Ayrıca, bankaların (kendi aralarında yaptıkları işlemler hariç) müşterileri ile yaptıkları TL cinsi repoların ve ihraç ettikleri 6 aydan kısa vadeli TL finansman bonolarının hesaplamada Aktif Rasyosunun payda kısmında yer verilen “TL mevduat” kalemi altında dikkate alınmasına, bankaların (kendi aralarında yaptıkları işlemler hariç) müşterileri ile yaptıkları YP cinsi repoların, hesaplamada Aktif Rasyosu’nun payda kısmında yer verilen “YP Mevduat” kalemi altında dikkate alınmasına karar verildi.

Aktif Rasyosu’nun payda kısmının hesaplanmasında, “yabancı para mevduat” kalemi toplamının,

– Yabancı para kredilere kadar olan kısmına 1.0 katsayısının,

– Yabancı para kredileri aşan kısmına ise 1.75 katsayısının uygulanmasına,

– Bu çerçevede Aktif Rasyosu formülünün [Aktif Rasyosu (AR) = Krediler + ( Menkul Kıymetler x 0,75 ) + ( TCMB Swap x 0,5 ) . TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1,75*)]

– Yabancı para mevduat toplamının yabancı para kredilere kadar olan kısmı için bu katsayı 1.0 olarak uygulanmasına karar verildi.

Covid-19 salgını döneminde bankacılık sektörünün reel ekonomiyi kredilendirme faaliyetlerini en etkin şekilde yerine getirmesini sağlamak amacıyla Mayıs ayında Aktif Rasyosu (AR) uygulamasına başlandığını anımsatan BDDK’ya göre, uygulamanın ilk ayında birkaç istisna dışında bankalar yapılan düzenlemeye başarıyla uyum sağladı:

“Uygulamanın duyurulduğu 18 Nisan 2020 tarihi itibarı ile hedef oranın altında olan bankalar özellikle tahvil alımı yaparak hedefe ulaşmıştır. Hedefe mevduat azaltarak ulaşma yolunu seçen bankaların serbest bıraktığı kaynakların kredilendirme faaliyetlerine aktif şekilde devam eden bankalara aktığı, böylece sektörün kaynakları kullanma anlamında verimliliğinin arttığı gözlemlenmiştir.

“Sayıları az da olsa birkaç bankanın ARın amacına uygun olmayan şekilde müşterilerini mevduattan repoya ve kısa vadeli banka finansman bonolarına geçmeye teşvik ederek, ayrıca ihtiyaç sahibi olmayan büyük müşterilere yüksek miktarda kısa vadeli kredi plasmanı yaparak hedefe ulaşmaya çalıştığı gözlemlenmiştir.

“Sözü edilen düzenleme arbitrajı faaliyetlerine yönelik gerekli tedbirleri almak, normalleşme sürecinde bankaları tahvil alımına ilave olarak KOBİleri, ihracatçıları ve yatırım projelerini fonlama yönünde teşvik etmek ve bilançolarındaki aktif-pasif kur dengesizliğini azaltmaya yönlendirmek amacıyla, ARda Haziran ayından itibaren geçerli olacak şekilde güncelleme yapılmıştır.

“İlerleyen dönemde, ihtiyaç oluşması halinde, AR düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir.”

Comments

comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir